10 Ocak 2014 Cuma

İçişleri Bakanlığı ile Vali'den çok tartışılacak yanıtlar:

"Acıma hissiyle söyledim "

"Marjinal de olsa kızımız"

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, geçen yıl 1 Mayıs'ta kafasından gaz kapsülü ile vurulan Dilan Alp kararında, çocuğun ismini kamuoyuna açıklayan ve "marjinal" ifadesini kullanan Mutlu'nun kusurlu davrandığına karar veren, 1 Mayıs önlemlerini de eleştiren Kamu Denetçiliği Kurumu'na tartışılacak yanıtlar gönderdi. İçişleri Bakanlığı, yanıtlarında Kamu Denetçiliği Kurumu'nu, aldığı tavsiye kararlarının kolluk güçlerine karşı açılan davalarda, kamu aleyhine dayanak oluşturabileceği uyarısında bulunurken, Vali Mutlu, Dilan Alp için "marjinal" sıfatını kullanmasını savundu. Mutlu, "Kendisi hakkında Dilan kızımız ifadesini kullanmış, bir genç kız çocğunun hatalı tutumlarına rağmen, bir vali olarak sahiplenme, acıma ve keşke bu olaylarda olmasaydı hissiyatı da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kızımızın ifadesi, gençleri sahiplenen, hukuk dışılığı değil, iyiliği düşünen bir düşüncenin tezahürüdür" dedi.İstanbul'da, valiliğin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasına izin vermemesi nedeniyle yaşanan olaylarda lise öğrencisi Dilan Alp, gaz kapsülüyle başından vuruldu. Tarlabaşı'ndaki müdahale sırasında ağır biçimde yaralanan Dilan, kafatasında kırıklar oluşması üzerine hemen ameliyata alındı ve günlerce yaşama tutunma mücadelesi verdi. Olayın ardından özellikle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun, “Dilan'ın örgüt üyesi olduğu, marjinal grup üyesi olduğu, poliste kayıtlarının bulunduğu ve 1 Mayıs'taki çatışma içinde olduğu”na yönelik açıklamaları tepki çekti.
Gündem Çocuk Derneği ise Kamu Denetçiliği Kurumu'na İstanbul Valiliği aleyhine başvuruda bulundu. KDK, konuyla ilgili kararında 1 Mayıs'ta yaşananlar için "orantısız kolluk müdahalesi" nitelemesi yaptı. kararda, Kararda, bu müdahale sırasında atılan biber gazı kartuşunun isabet etmesi sonucu yaşı küçük Dilan Alp'ın yaralanmasında hatalı davranıldığının İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilmesi gerektiği ifade edildi. Kolluğa aralıksız eğitim verilmesi gerektiğinin anlatıldığı kararda, İstanbul Valisi Mutlu'nun Dilap Alp'le ilgili basın açıklamasında AİHS'ye, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, anayasa ve Basın Kanunu'na aykırı davrandığı, masumiyet karinesi, kimliğin açıklanmaması, hiçbir çocuğun onur ve itibarına haksız olarak saldırıda bulunamayacağı ilkelerine aykırı hareket ederek hatalı davrandığını kabul etmesi gerektiği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne de tebliğ edilen karardaki öneri ve uyarıların uygulanabilir olmadığının düşünülmesi halinde bunun 30 gün içinde KDK'ya bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan sert yanıt

İçişleri Bakanlığı da bu hakkını kullanarak, karardaki önerilerin uygulanabilir olmadığı konusunda yanıt gönderdi. Yanıt yazısında, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun varlık nedenini bile tartışmaya açan ifadeler kullanılarak, "Yetkili mercilerin karar verdiği bir konuda hukuken kabul edilebilir sebeplere dayanmadığı değerlendirilen bir tavsiye kararına uyularak işlem tesis edilmesi mümkün görülmemektedir. Yargı kararıyla suç olarak nitelendirilmemişken, kamu görevlisinin hatalı davrandığı yönünde karar alınmasının anayasayla korunmuş kişilik haklarına aykırı sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir. Kamu Başdenetçisi kararının, özellikle kolluk ile ilgili açılmış ceza ve tazminat davalarında da kamu kurumları aleyhine delil ve dayanak olarak kullanılabileceği gözönünde bulundurulduğunda, masumiyet karinesinin korunması daha da önem kazanmaktadır" denildi.

"Kızımız" dedim ya

Mutlu ise yanıtında, 1 Mayıs'ta yapılan müdahaleyi savundu. Mutlu, kolluk güçlerini "haklarında yargı kararı olmadığı" gerekçesiyle savunurken, Dilan Alp için tahminleri yeterli saydı. Mutlu, hiçbir somut kanıt olmamasına rağmen, görüntülerde Alp'in elinde molotof kokteyline benzer bir cismin görüldüğünü, Dilan ve arkadaşlarının slogan attığını, polise taş attığını, Taksim'ı çıkmak isteyenlerin masumca ve hukuka uygun hareket ettiklerinin düşünülemeyeceğini vurguladı.
Dilan Alp isminin kamuoyuna ilk kez kendisini tarafından duyurulmadığını, sosyal medyada defalarca ilan edildiğini kaydeden Mutlu, Dilan Alp'in, "marjinal" grup içinde hareket etmesi nedeniyle kendisi için "marjinal" ifadesini kullandığını kaydederken, bunun doğru bir tanımlama olduğunu vurguladı. Mutlu, "Kendisi hakkında Dilan kızımız ifadesini kullanmış, bir genç kız çocğunun hatalı tutumlarına rağmen, bir vali olarak sahiplenme, acıma ve keşke bu olaylarda olmasaydı hissiyatı da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kızımızın ifadesi, gençleri sahiplenen, hukuk dışılığı değil, iyiliği düşünen bir düşüncenin tezahürüdür" dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme